SETKÁNÍ – první ročník

Kemp Jordán 16.- 18. září 2011

Mgr. Marian Moštík a Mgr. Marta Moštíková si Vás dovolují pozvat na akci pořádanou za účelem založení Občanského sdružení pro podporu a rozvoj ADOPCE.

Hlavním tématem tohoto setkání bude zejména:

Základy právní teorie a pojmy právní odpovědnosti Osvojení zrušitelné a nezrušitelné
Zákon o rodině 1963/94
Úmluva o právech dítěte
Založení Občanského sdružení
Sponzorský dar
PR strategie
Předcházení vzniku sporů a jejich mimosoudní řešení

Návštěvníkům představíme pestrou škálu příležitostí, jak je možné pomoci a stát se součástí užšího týmu založeného Občanského sdružení.

Seminář je určen pro:
- zejména dospělým adoptovaným, kteří by chtěli svým životním příběhem pomoci ostatním
- všechny lidičky dobrého srdce, kterým není lhostejný osud dětí v ČR
- sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb
- pracovníky odpovědné za proces transformace a pracovníky OSPOD

Organizátor: Mgr. Marian Moštík – adoptovaný
Mgr. Jiří Nezhyba specialista na právní problematiku v této oblasti: pracuje ve firmě Pro Iure ČR
Termín: 16.- 18. září 2011
Místo konání: Kemp Jordán, Opárno u Lovosic www.campjordan.cz
Přihláška (pouze elektronicky): marian.mostik@adoptovany.cz

Podmínky účasti: Přihlašující akceptuje nabídku pořadatele a závazně se přihlašuje k účasti na této akci. Úhrada za ubytování bude provedena převodem v období po semináři, na základě vystaveného dokladu. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí a přijetím přihlášky je organizátorem potvrzeno elektronicky. Přihlášku je možno stornovat 3 dny před konáním akce.